IMG_3020

материал бетон или гипс

сн. 1  Кръг японски мотив цена 55 лв
диаметър 44см

сн. 2  Елипса каляска японски мотив цена 55 лв
размер 59х35см

сн. 3  Девойка с роза цена 55 лв
размер 50х32см
сн. 4  Жар-птица цена 65лв
размер 45х29см

сн. 5  Дракон цена 55лв
сн. 6  Герб лъвове цена 80 лв
размер 60х32см

 

 

IMG_3025 IMG_3027 IMG_3029 IMG_3020 IMG_3021 IMG_3022