Шадраван две нива Рогът на изобилието

790 лв

Шадраван (фонтан) Рогът на изобилието – на две нива

Изработва се от бетон.

Размери:

Височина – 165 см.

Диаметър на първото ниво – 100 см.

Диаметър на второто ниво – 50 см.

Шадраван две нива Рогът на изобилието 2

Шадраван две нива Рогът на изобилието 3

Шадраван две нива Рогът на изобилието 4

Шадраван две нива Рогът на изобилието 5