Колона интериорна (екстериорна) - класическа 1

75 лв

Изработва се от бетон или гипс

Възможни два варианта – изчистен класически йонийски и коринтски – капител орнаментиран с листа .

Първи вариант йонийска колона интериорна класическа – височина 60 см., диаметър 12 см., капител 19×19 см.

Втори вариант коринтска интериорна колона с капител орнамент листа – височина 63 см., диаметър 12 см., капител 23×23 см.

Колона интериорна (екстериорна) - класическа 2

Колона интериорна (екстериорна) - класическа 3

Колона интериорна (екстериорна) - класическа 4